Träffbilder från Stockholm, Brostugan, finns uppdaterade under Träffbilder 2020