Stockholm Vi träffas på Brostugan  lördagen 13 juni kl:10.00 – 12.00 och därefter Crusing

OBS! Föranmälan till Klubbkontoret via mail eller telefon.

info@cadillacclub.se   08-715 06 00