Om klubben

Cadillac Club Sweden är en klubb för alla som har en Cadillac. Vår målsättning är att stimulera medlemmarna till att bevara och vårda Cadillac-bilen i originalskick och vi genomför aktiviteter för att främja medlemmarnas intresse för Cadillac. Vi är en registrerad ideell organisation med eget organisationsnummer.

Cadillac Club Sweden startades 1993. Klubben har utvecklats från en lokal klubb till en rikstäckande organisation med cirka 1400 medlemmar som tillsammans har över 3000 Cadillac. Klubben bildades i Stockholm, men har idag medlemmar i hela Skandinavien. Cadillac Club Sweden har regionala avdelningar runt om i Sverige.

Vi anordnar vår-, sommar- och höstmöten i egen regi. Med hjälp av vår träffkommitté och våra regionala avdelningar ordnar vi regelbundna klubbträffar under hela året, där de flesta sker under säsongen maj – oktober. Vi medverkar även på andra större evenemang som anordnas av andra klubbar och fordonsentusiaster.

Här på vår hemsida hittar du klubbinformation, träffkalender, bilder, klubbshop, Cadillac Club Magazine (klubbens egen tidning) och mycket mer.

Välkommen att kontakta oss!

info@cadillacclub.se
08-715 06 00

Cadillac Club Sweden
Box 80
134 22 Gustavsberg

(org.nr: 802403-2263)

Mail=>Webmaster

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå