Start med bagett och kaffe i trädgården Borrby Frö. Cruising till www.svabesholm.se.

OBS  Föranmälan till Lars 0708- 400 450.