OBS Klubbträffen startar denna gång från Nääs café, Floda kl 11:00

Se länk : Nääs Cafe

Frågor & funderingar till Alf  070818 22 11 eller Mats  070378 07 50.