Vår nya hemsida planeras att publiceras 1 mars. Hemsidan nu för styrelsen och träffansvariga att kommentera.