Från Classic Car Weeks ledning har vi fått följande information.

“CLASSIC CAR WEEK STÄLLER IN 2020.
Vi vet att Classic Car Week är en av årets höjdpunkter för våra besökare.Bakgrunden till det tråkiga men ändå fullständigt självklara beslutet är den allvarliga spridningen av coronaviruset i Sverige och världen.Beslutet var både ekonomiskt och känslomässigt svårt då många företag och föreningar utöver föreningen Classic Car Week kommer att drabbas hårt av detta.”

Informationen från CCW’s ledning innebär också att CCS ställer in vårt sommarmöte i Rättvik