Från och med den 2021-10-01 har vi ett nytt avtal med

Hansen Racing.

För mer information ring klubbkontoret 08 715 06 00.