Information från Årsmötet den 22 april 2023

Årsavgiften är 360 kr sedan starten 1993 och nu
beslutade årsmötet att höja årsavgiften till 460 kr.
Den nya avgiften gäller fr.o.m. den 1 maj 2023.
Styrelsen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå