Vår klubbträff den 15 Augusti utgår INTE som vanligt från Julaparkeringen , utan från NÄÄS slottsparkering

Kontaktman, Mats Svedman Tel 0703 780750

Alf Rangren      Tel 0708 192211