Styrelsen för Cadillac Club Sweden har beslutat för att STÄLLA IN ÅRSMÖTET med hänsyn till det rådande läget kring Coronaviruset