Cadillac Club Magazine är under tryck. Den beräknas komma ut i slutet av Januari 2022.