Träffen på lördag på Brostugan 4 juni är uppdaterad.
Se kalender.