Cadillac Club Sweden
 

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)                     Reviderad: 2018-06-17

Du kan vara trygg i att samtliga personuppgifter är säkra hos oss då vi arbetar strikt
gentemot det GDPR-förordnande som infördes den 25 maj 2018.
 

Cadillac Club Sweden (org.nr: 802403-2263) sparar följande personuppgifter

Medlemsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Registreringsnummer och andra fordons uppgifter

Medlemmarnas uppgifter sparas i Excel och skyddas av lösenord. Endast styrelsens 
medlemmar har tillgång till sparade medlemsuppgifter. CCS spar uppgifterna så länge 
personen är medlem + 1 år, fordonsuppgifter sparas längre av försäkringsskäl, och som längst till föreningens upplösning. Vi arkiverar också vissa personuppgifter i anmälningslistor så länge dessa är aktuella samt annan dokumentation från föreningens verksamhet. 

CCS kan komma att dela personuppgifter med riksförbund och försäkringsbolag samt till
medlemmar i CCS,
dock endast när det gäller ärenden som är i CCS medlemmars intresse. 

CCS säljer / delger aldrig personuppgifter till tredje part.

Utöver ovan angivna uppgifter så finns foton tagna vid träffar och som publicerats på
hemsida och
klubbmedlemmarnas Facebooksida.

Cadillac Club Sweden för medlemmens uppgifter (ej personnummer) inom ramen för
klubbens verksamhet. Exempel där medlemmars uppgifter används
Hantera ett medlemsregister
Hantera medlemsavgifter
För att kunna kommunicera med medlemmarna.


CCS personuppgiftsbehandling är nödvändig för det berättigade intresset att klubbkansliet
skall hålla en god servicenivå för medlemmar.

För att fullfölja ansökan om en klubbförsäkring lämnar vi ut de relevanta uppgifterna till av klubben utsett försäkringsbolag.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubbens personuppgifts-ansvarige, per brev: CCS, Box 80, 13422 Gustavsberg, eller mail: info@cadillacclub.se .
Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, medlemslistor, deltagarlistor och liknade, inte att korrigeras eller kasseras.


                                           <><><><><>