Cadillac Club Sweden
Besök våra trevliga klubbträffar !

Ur 2018 års fotoalbum... 


.
Cadillac Club Sweden styrelse vald på årsmötet den 21 april 2018.
Övre raden: Inger Melin, kassör, Per Allfors, ledamot, Ronny Hjärtmyr, suppleant, Roger Berglund, ledamot.
Nedre raden: Lars Melin, ordf., Thomas Sammer, Sekr., Conny Öholm, ledamot, Jenny Asklund, vice ordf.
John Appelfeldt, ledamot och Ingvar Wassfelt, veteranförsäkring.
Ej närvarande på bild: Tommy Nilsson, ledamot.